قرآن کریم (21)

والله اعلم باعدائکم وکفی بالله ولیا و کفی بالله نصیرا

سوره نسا / 45

خدا به دشمنان شما داناتر است و آنها را بهتر می شناسد و خدا برای دوست داشتن و یاوری کفایت می کند.


نکته : چه دشمنی از آن بالاتر که با سعادت و هدایت شما مخالفند، گاهی به زبان خیرخواهی و گاهی از طریق بدگویی و هر زمان به شکلی به دنبال تحقق بخشیدن به اهداف شوم خود هستند.

ولی شما هرگز از عداوت آنها وحشت نکنید،شما تنها نیستید. همین قدر کافی است که خداوند رهبر و ولی شما و یار و یاور شما باشد.

/ 0 نظر / 5 بازدید