امام رضا (ع) و زندگی (8) ... زبان بازی

 

شیعیان 

زبان بازی 

گروه های مختلفی خدمت امام می رسیدند و خواسته های خود را مطرح می کردند. نوبت به گروهی از شیعیان خراسان رسید. آنها پیش آمدند و اردات و محبت خود را به امام ابراز کردند . امام نیز به آنان محبت کرد و از آنان دلجویی نمود. یکی از خراسانیان به عنوان نماینده گروه، شروع به صحبت کرد. او ضمن سخنانش از امام خواست که جمع حاضر را از پرداخت خمس معاف کند. همگی منتظر پاسخ امام بودند. 

امام که گویی از سخنان آنان شگفت زده شده بود. به جمع حاضر نگاهی انداخت و فرمود :

 این چه نیرنگی است؟!

با زبان خود به ما اظهار دوستی و اخلاص می کنید؛ ولی خمس-این حق الهی را که خدا برای ما قرار داده است- از ما دریغ می کنید؟!

اجازه نمی دهیم، اجازه نمی دهیم، اجازه نمی دهیم، هیچ یک از شما را معاف نمی کنیم.

" الکافی، ج 1، ص 548، ح 26.

.

.

.

سخت نه ، زجر است دوری از یار 

وقتی  ، ولادت عشق نزدیک است 

 

/ 0 نظر / 87 بازدید