رحلت حضرت محمد مصطفی (ص)

لحظات آخرعمرمبارک خاتم الانبیاء رسول خدا (صلی الله علیه و آله) روح هسـتی در میان بسـتر است ...... ل

ـحـظـه هـای آخـر پـیـغمبر است گوشــه ای گــرم نـیـایش با خــدا ......

مـی بـرد بـالا عـلـی دسـت دعـــا اهل بیت خویش را با اشک و آه ......

در وداع آخـــــــریـن دارد نـگـــاه گــاه گـوید با علی از غسل و قبر ......

درد دل با چاه و مظلومی و صبر گــاه گـوید با غــم و درد و مـحن ......

غــم مخور هستی من زهرای من بعـد مـن حـامی دسـت حـق شوی ......

اولـیـن کس تو به من ملحق شوی بعـد مـن اجـر رسالت هیزم است ......

هسـتی ام در آتـش نا مــردم است آسـمـان را رنگ نـیـلی می زننـد ......

بین کـوچه بـر تـو سـیلی می زنند ........

 

 

رحلت جانگداز رسول اکرم (ص) بر همه عاشقان و رهروان آن حضرت تسلیت ...

/ 0 نظر / 5 بازدید