یا صاحب الزمان (عج)

خجالت می کشم ، وقتی خودم را پشت حصاری به نام دین پنهان می کنم

 

بعد هر کاری دلم میخواهد می کنم !

 

گاهی دروغ می گویم ، تهمت می زنم ، دلی را می شکنم و

 

خرده هایش را رها می کنم .

 

این ها همه از کوچکی من است . نه گناه دین .

 

هی عهد می کنم ، کاری بکنم خدا خوشش بیاید ،شما خوشت بیاید ،

 

ولی عهد می شکنم .

 

دل شما را می شکنم ، ببخش مرا

 

تازه می فهم  : دلتنگی ، دلتنگی که می گویند یعنی چه !

 

قدر یک دنیا دلتنگی در گلویم تلنبار شده ، حرف های زیادی دارم .

 

چه قدر بودنت خوب است ،

 

                                                        ببین بیایی چه میشود .

 

http://farzanegan-kd.blogfa.com/

/ 1 نظر / 8 بازدید