امام رضا (ع) و زندگی (6) ... معیار در هزینه خانه

 

زندگی شخصی 

 درباره هزینه کردن در خانواده از امام رضا(ع) پرسیدم. دنبال معیار بودم. امام فرمود :

«راه میانه، راهی است در میان دو روش ناپسند!»

 منظور امام را متوجه نشدم. پرسیدم : «فدایت شوم! من آن دو روش ناپسند را نمی دانم. منظورتان چیست؟»

حضرت فرمود : «آری، می دانم. خدا تو را رحمت کند! آیا نمی دانی که خداوند، از اسراف کاری و سخت گیری، بیزاری جسته و فرموده است: 

" آنان که انفاق می کنند، نه اسراف می ورزند و نه تنگ می گیرند؛ بلکه راهی میانه در پیش می گیرند؛ یعنی نه افراط و نه تفریط.»

 

" الخصال، ص 54. "

/ 0 نظر / 12 بازدید