باید از حریم ائمه دفاع کرد !


در خدمت حضرت آقای مجتهدی بودم. زنگ در به صدا در آمد. فرمودند:

در را باز کنید٬ این آقا وظیفه خود را فراموش کرده است !

پیرمرد روحانی که پشت در ایستاده بود. از من پرسید:

منزل جعفرآقا که می گویند همین جاست ؟

گفتم: بله ! بفرمایید داخل ٬ ایشان منتظر شما هستند.

گفت: منتظر من ؟! من که با او قراری نداشتم !

هنگامی که پیرمرد روحانی وارد اتاق شد٬ پس از سلام و احوالپرسی به حضرت آقای مجتهدی گفت :

این آقا می گوید شما منتظر من بودید ؟!

فرمودند:

همین طور است ! شما به جای این که در مقام امتحان من بر می آمدید بهتر بود به وظیفه خود عمل می کردید ! من مگر داعیه ای دارم که شما آمده اید مرا امتحان کنید؟!

پیرمرد روحانی سکوت کرد ٬ ولی از وجنات او پیدا بود که در مخمصه عجیبی گرفتار آمده است!

حضرت آقای مجتهدی به او فرمودند:

شما خود را سرباز آقا امام زمان (عج) می دانید. وظیفه یک سرباز در برابر فرماندهان خود چیست؟! به خاطر دارید که در آن مجلس و در حضور شما ٬ نسبت به ساحت مقدس ائمه اطهار(ع) بی احترامی شد و شما سکوت کردید؟! این کوتاهی برای شما گران تمام می شود که شده است ! همین مشکلی که الان دارید با آن دست و پنجه نرم می کنید و زندگانی را به مزاق شما تلخ کرده است ٬ یکی از طبعات آن است ! بروید خدمت کریمه اهل بیت و معذرت خواهی کنید! و از این پس به جای آنکه در مقام امتحان دیگران بر آیید به وظیفه ای که دارید عمل کنید!

پیرمرد روحانی برخواست و به هنگام خداحافظی گفت:

ممنونم آقا تذکر شما را فراموش نخواهم کرد٬ و به اشتباه خود اعتراف می کنم٬ امیدوارم خطای مرا عفو کنند٬ شما هم جسارت مرا نادیده بگیرید!


دوستان عزیزم:

 یکی از وظایف شیعیان دفاع از حریم ائمه اطهار(ع) است و کسی که بی حرمتی نسبت به این ذوات مقدس می بیند و عکس العملی مناسبی از خود نشان نمی دهد باید در محبت و و ارادت خود به آنان جداً تردید کند٬ خصوصاً روحانیت شیعه که پاسداری از کیان اهل بیت (ع) وظیفه اصلی اوست.

تجربه نشان داده که بی حرمتی به آل الله در همین دنیا قبض و نکبت و مرارت بسیاری را به همراه دارد و طراوت را از زندگی افراد می گیرد و نوعی حالت قهرآمیز بر وجود انسان مستولی می شود!

 

به نقل از وبلاگ :

"میثاق 313 "

 

کلیک کنید

ائمه اطهار (ع) سرباز می طلبند 

امام نقی امام نقی امام نقی امام نقی امام نقی امام نقی

/ 0 نظر / 11 بازدید